शुक्रवार, 10 अप्रैल 2009

शब्‍दावलि - 62


machine यंत्र
machine address यंत्र पता
machine check interruption यंत्र जांच त्रुटि बाधा
machine code यंत्र कूट
machine cycle यंत्र चक्र
machine dependent language यंत्राश्रित भाषा
machine error यंत्र त्रुटि
machine idle time यंत्र अनुपयोग काल
machine independent यंत्र निरपेक्ष
machine independent language यंत्र निरपेक्ष भाषा
machine independent software यंत्र निरपेक्ष प्रक्रिया सामग्री
machine instruction code यंत्र अनुदेश कूट
machine oriented language यंत्रमूलक भाषा
machine readable यंत्र पठनीय
machine tool control यंत्र औजार नियंत्रण
macro assembler स्‍थूल कोडांतरक
macro code स्‍थूल कूट
macro command स्‍थूल समादेश
macro declaration स्‍थूल घोषणा
macro definition स्‍थूल परिभाषा
macro definition library स्‍थूल परिभाषा क्रमादेश संग्रह

1 टिप्पणी:

  1. कंप्यूटर विज्ञान की मूलभूत शब्‍दावलि-62 के लिए, शुभकामनाएँ।

    उत्तर देंहटाएं